HAKKIMIZDA


      Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek bilim merkezi olan Elazığ Bilim Merkezi; Elazığ Valiliği, Elazığ İl Özel İdaresi ve TÜBİTAK ortaklığı ile 29 Mayıs 2015 yılında açıldı. Elazığ Bilim Merkezi’nde 2700 m2 iç alan ve 3500 m2 dış alan olmak üzere bilim sergi ve atölye alanları bulunmaktadır. Türkiye genelinde sayıları az olan bilim merkezleri yediden yetmişe her kesime hitap etmektedir.


      Hem bulunduğu bölgenin hem de bulunduğu ilin bilim seviyesini arttırmak için çabalayan Elazığ Bilim Merkezi, her zaman teknolojinin bizlere sunmuş olduğu olanakları insanlara aktarabilme çabası içindedir. Uzman eğitmenlerce anlatılan ya da gösterilen konular farklı alanlarda olduğu için öğrenciler sıkılmamakta ve bilime olan merakları daha da artmaktadır.


AMAÇLARIMIZ


      ---->Teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve bilimsel ilkeleri benimseyip pratik olarak uygulayan bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak,

      ---->Toplumun bilim ve teknolojiyi daha etkili bir şekilde anlamasını sağlamak ve takipçisi yapmak,

      ---->Öğretim yapmaktan çok etkili öğrenme için gerekli şartları meydana getirmek,

      ---->Bilimi günlük hayata aktararak günlük yaşamda kullanılmasını yaygınlaştırmak,

      ---->Özellikle çocukların ve genç neslin bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere karşı ilgilerini arttırmak ve yakından takip etmelerini sağlamak,

      ---->Toplumun bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif, uygulamalı ve deneyimsel katkıda bulunmak amacıyla eğitim sağlayan ortamları oluşturmayı amaçlamaktadır.

NEDEN SINIF GEZİSİ?


      Eğitim için öğrenciye verilen her dersin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde, konunun yapısına ve özelliklerine göre farklı öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlardan en önemliside sınıf gezileridir. Birçok araştırma gösteriyor ki; yapılan sınıf gezilerinin, öğrencilere hem bilişsel (örn.okul başarılarının artması) hem duyuşsal (örn.bilime karşı olumlu tutum geliştirme) hem de psikomotor (örn.ince kas becerilerinin gelişmesi) becerilerinin gelişmesine imkan sağladığını göstermiştir.Yapılan araştırmalar bu geziler sayesinde öğrencilerin;


      ---->Bilimsel olguları deneyerek tecrübe etmelerine,

      ---->Keşfederek anlamalarına,

      ---->Bilim öğrenme isteklerinin artmasına,

      ---->Kariyer seçimlerine yön vermesine,

      ---->Duyuşsal, bilişsel ve psikomotor becerilerinin gelişmesine,

      ---->Kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağladığını göstermiştir.